OMNIA CADUNT


en ik zie sporen…

en waar ik ook zal komen

ergens … al is het minimaal

is verval geboren